ข่าวประชาสัมพันธ์

กลับหน้าแรก
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความต้องการตัวแทนผลิตเครื่องแบบนิสิตนักศึกษา ด่วน !!!!

ต้องการตัวแทนผลิตเครื่องแบบนิสิต และเครื่องหมายนิสิต ถึงวันที่ 29 สิงหาคม  2554

 


ประกาศเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2554