E-Quotation ศูนย์หนังสือมหาิวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
หัวข้อ*
รายละเอียด*
โทรศัพท์
ชื่อผู้ติดต่อ*
   

 

ช่องทางอื่น ๆ ในการติดต่อกับศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Ubook ]
อาคารสำนักวิทยบริการ B ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754174 แฟกซ์ 043-754174
อีเมล์ : msu.ubook.quotation@hotmail.com

แยกตามส่วนงาน โทร/แฟกซ์:
หนังสือ 043-754174
อุปกรณ์สำนักงาน 043-754175
เครื่องแบบนิสิต 043-754323-40