สัตว์สัญลักษณ์รุ่น มมส.รุ่นภุมริน

฿399

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2519 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผึ้ง มีลักษณะเด่นคือ มีคามสามัคคีเหมือนผึ้งที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2519
ปี พ.ศ. 2523 2527 2531 2535 2539 2543 2547 2551
ปี พ.ศ. 2555 2559 2563

Additional information

น้ำหนัก 250 g