กลับหน้าแรก UBOOK
 
พนักงานศูนย์หนังสือ Login

 

เข้าสู่ระบบเบิกสินค้า
Username A value is required.
Password A value is required.
 

 

 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Ubook ]
อาคารสำนักวิทยบริการ B ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754174 FAX 043-754174