Home

Ubook

E-Quotation

Login

 

ส่งไฟล์เพื่อสั่งพิมพ์/เข้าเล่ม

 
ระบุข้อมูล
ชื่อ-สกุล กรุณากรอกชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

รับ/ส่งงานที่สาขา กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการส่งพิมพ์งาน
วันที่ส่งไฟล์ 24 มิถุนายน 2561
วันที่ต้องการรับงาน Pick a date  
 

    กรุณาส่งไฟล์...ด้านล่าง↓

เพิ่มไฟล์ (pdf,ms-office)  
 
   
   
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Ubook ]
อาคารสำนักวิทยบริการ B ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 2407 FAX 043-754333