Home

Ubook

E-Quotation

Login

 

Login

สมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 
เข้าสู่ระบบศูนย์หนังสือ
   
Username
Password
   
 
  * ใช้ข้อมูลเดียวกับระบบ E-commerce ของ UBook
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Ubook ]
อาคารสำนักวิทยบริการ B ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 2407 FAX 043-754333