กลับหน้าแรก UBOOK กลับหน้า Eorder รายการสินค้า
 

ข้อมูลสมาชิกสำหรับหน่วยงานภายใน มมส.

ข้อมูลหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงานภายใน มมส. กรุณาเลือกชื่อหน่วยงานของท่าน

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อ << กรุณากรอกข้อมูล
สกุล << กรุณากรอกข้อมูล
อีเมล์ << กรุณากรอกข้อมูล
โทรศัพท์หน่วยงาน << กรุณากรอกข้อมูล
โทรศัพท์มือถือ << กรุณากรอกข้อมูล
แนบไฟล์

ที่อยู่ในการส่งสินค้า
ชื่อผู้รับ << กรุณากรอกข้อมูล
ที่อยู่ << กรุณากรอกข้อมูล
ตำบล << กรุณากรอกข้อมูล
อำเภอ << กรุณากรอกข้อมูล
จังหวัด << กรุณากรอกข้อมูล
รหัสโปรษณีย์ << กรุณากรอกข้อมูล

ข้อมูลการเข้าใช้ Login
Username << กรุณากรอกข้อมูล
Password << กรุณากรอกข้อมูล

 
 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Ubook ]
อาคารสำนักวิทยบริการ B ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754175 FAX 043-754175