ubook.msu.ac.th

ปิดระบบสั่งจองชุดออนไลน์

เนื่องจากใกล้จะถึงวันเปิดภาคเรียนการศึกษา น้องนิสิตนักศึกษาสามารถเข้ามาซื้อด้วยตนเองได้ที่ ร้านมินิมาร์ทศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตึกอาคารบริการกลาง

ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 245 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel.083-562-0079 FAX. 043-754319