ubook.msu.ac.th

ปิดระบบสั่งจองชุดออนไลน์

งดให้บริการจองชุดเครื่องแบบนิสิตออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นิสิตใหม่สามารถสั่งจองชุดพิธีการ ชุดนิสิต ชุดกีฬา เครื่องหมายและรองเท้า ด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ได้ที่อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ จุดบริการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดให้สั่งจองทางระบบออนไลน์วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 245 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel.083-562-0079 FAX. 043-754319