ubook.msu.ac.th

ใบสั่งจองสินค้า
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MAHASARAKHAM UNIVERSITY BOOK CENTER

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 245 หมู่ที่ 7 อาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel.083-562-0079 FAX. 043-754319

ขั้นตอนการสั่งจองเครื่องแบบนิสิต

  1. พิมพ์ข้อมูลผู้สั่งจอง
  2. ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละรายการในช่องสีเหลือง
  3. พิมพ์ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
  4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน
1.พิมพ์ข้อมูลผู้สั่งจอง
 
ชื่อผู้สั่งจอง กรุณากรอกชื่อ* วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
วิชาเอก คณะ เบอร์โทรติดต่อ กรุณาระบุโทรศัพท์*
 
2. ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละรายการในช่องสีเหลือง
ลำดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า   หน่วยนับ ราคา/หน่วย จำนวน รวมเงิน
    ชุดเครื่องแบบนิสิต
    เครื่องแบบนิสิตชาย
1 6515000000713 เสื้อนิสิตชาย ขนาดเบอร์     ตัว   275.00
2 6515000000676 กางเกงนิสิตชาย สีเทา ขนาดเอว (นิ้ว)     ตัว   345.00
3 6515000000089 กางเกงกีฬาผ้าร่มสีเทา ขนาดเบอร์     ตัว   385.00
4 6515000000011 เสื้อกีฬาสีเทา ขนาดเบอร์     ตัว   199.00
5 6178000000048 เข็มกลัดไทนิสิตชาย     อัน   30.00
6 1257000000182 หัวเข็มขัดนิสิตชาย     ชิ้น   60.00
7 1257000000113 สายเข็มขัดนิสิตชาย ขนาดเอว (นิ้ว)     เส้น   65.00
8 1187000000274 เนคไท     เส้น   65.00
    เครื่องแบบนิสิตหญิง
9 6515000000331 กระโปรงนิสิตหญิง สีเทา ขนาดเอว (นิ้ว)     ตัว   265.00
10 6515000000140 เสื้อนิสิตหญิง ขนาดเบอร์     ตัว   199.00
11 6515000000072 กางเกงกีฬาผ้าร่มสีเทา ขนาดเบอร์     ตัว   385.00
12 6515000000010 เสื้อกีฬาสีเทา ขนาดเบอร์     ตัว   199.00
13 6178000000031 ตุ้งติ้ง     อัน   30.00
14 6178000000024 เข็มกลัดติดอกนิสิตหญิง     อัน   30.00
15 6178000000017 กระดุมเสื้อนิสิต(1X5เม็ด)     ชุด   30.00
16 1257000000199 หัวเข็มขัดนิสิตหญิง     ชิ้น   45.00
17 1257000000106 สายเข็มขัดนิสิตหญิง ขนาดเอว (นิ้ว)     เส้น   65.00
    ค่าขนส่ง
    รวม
 
3.ระบุสถานที่ในการจัดส่งสินค้า
ชื่อผู้รับ กรุณากรอกชื่อผู้รับสินค้า*
ที่อยู่ กรุณากรอกบ้านเลขที่*
ตำบล กรุณากรอกตำบล*
อำเภอ กรุณากรอกอำเภอ*
จังหวัด กรุณากรอกจังหวัด*
รหัสไปรษณีย์ กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์*

 

4.ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน เมื่อปฏิบัติขั้นตอนการสั่งจองเครื่องแบบนิสิตครบทุกขั้นตอนแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงินโดยให้ INBOX มาทาง page : facebook "ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม" หรือติดต่อมาทาง Email : adminubook@msu.ac.th โดยระบุเลขที่ใบสั่งจองและชื่อ-นามสกุลผู้สั่งจองสินค้า หรือโทร 043-754319 ติดต่อชุดเครื่องแบบนิสิต

 

หมายเหตุ
1. ลูกค้าที่สั่งจองชุดนิสิตและเครื่องแบบนิสิต ให้โอนเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่ติดต่อ
( มิฉะนั้นจะถือว่าสิทธิ์ในการจองเป็นอันยกเลิก )
2. หากการสั่งจองชุดแต่ละครั้งเกิน 4 ตัวขึ้นไป ต้องคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมตัวละ 20 บาท
3.กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไปสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือฯโดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 754319 เท่านั้น ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินวัน-เวลาดังกล่าวแล้ว ทางศูนย์หนังสือฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า
4.กรณีที่ท่านมารับชุดเองทางศูนย์หนังสือฯจะไม่คืนค่าจัดส่งให้ทุกกรณี
5.ศูนย์หนังสือฯไม่รับ-คืนสินค้าทุกกรณี
6.ระยะเวลาในการรับสินค้าไม่เกินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561