ใบสั่งซื้อ/สั่งจองหนังสือ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MAHASARAKHAM UNIVERSITY BOOK CENTER

อาคารวิทยบริการ B ชั้น 2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel. 043-754333-40 ต่อ 2422   Tel/FAX. 043-754174 มือถือ 084-2030553
E-mail watchara.y@msu.ac.th, noy_2513@hotmail.com

วันที่ 24 มิถุนายน 2561
เลือกประเภทการสั่งซื้อ/แนะนำหนังสือเข้าร้าน
รหัส ISBN ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง/สำนักพิมพ์ อ.ผู้สอน/เบอร์โทร จำนวน(เล่ม) ต้องการใช้ (ว/ด/ป)


กรุณาพิมพ์รายการที่ต้องการสั่งซื้อ เช่น รหัส ISBN ชื่อหนังสือ ที่ต้องการสั่งซื้อ

โดยทางศูนย์หนังสือจะให้บริการจัดหาและจัดซื้อให้กับท่าน โดยเร็วที่สุด

กลับหน้าแรกศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม