เปิดเว็บไซต์ E-Quotation กลับหน้าแรก กลับหน้าแรกศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าแรก หนังสือ ตะกร้าสินค้า วิธีการสั่งซื้อ/จอง สมัครสมาชิกใหม่ สั่งจอง ส่งความคิดเห็น ติดต่อศูนย์หนังสือ


ค้นหาสินค้า
 
  Advance Search
  สำหรับสมาชิก
Username
Password
 
 
   สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่
   ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
 
 
 
  สมัครสมาชิกใหม่
  : อีเมล์ที่ใช้ติดต่อระบบ
*ชื่อที่ใช้เข้าสู่ระบบ กรุณากรอกชื่อผู้ใช้ระบบ
*อีเมล์ : กรอก e-mail
*ยืนยันอีเมล์ : กรุณายืนยัน email อีกครั้ง
*รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ : กรอกรหัสผ่าน
*ยืนยันรหัสผ่าน : กรุณายืนยันรหัสผ่าน
 
  หมายเหตุ1.กรุณาใช้ E-mail ที่ท่านใช้ประจำ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งข้อมูลยืนยันการเป็นสมาชิก การสั่งซื้อ และการชำระเงิน

    : 2. การใส่รหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ งดใช้รหัสผ่านเดียวกับการเข้าอีเมล์ของท่าน
    เนื่องจากการใส่รหัสผ่านนี้เป็นเพียงการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบการสั่งซื้อของ     http://www.ubook.msu.ac.th/ecommerce     เท่านั้นค่ะ  

 
 :: ข้อมูลสมาชิก
*ชื่อ : กรุณากรอกชื่อ
*นามสกุล : กรุณากรอกนามสกุล
เพศ :
* วันเกิด : กรอกวัน/เดือน/ปีเกิด. วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) เช่น 01/01/1989
สถานภาพ :
อาชีพ :
ระดับการศึกษาสูงสุด :
รายได้ :
โทรศัพท์ :
* มือถือ : กรอกโทรศัพท์มือถือ
 
 :: กรณีสมาชิกเป็นนิติบุคคล กรุณาเลือกหน่วยงาน (ถ้ามี)
หน่วยงาน
 :: ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
*ชื่อผู้รับ: กรอกชื่อผู้รับ
*ที่อยู่: กรุณากรอกที่อยู่
*แขวง/ตำบล : กรุณากรอกตำบล
*เขต/อำเภอ : กรุณากรอกอำเภอ
*จังหวัด : กรุณากรอกจังหวัด
*รหัสไปรษณีย์ : กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์

* กรุณาระบุที่อยู่ให้ชัดเจน สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ในประเทศไทย กรุณาระบุที่อยู่เป็นภาษาไทย
  หากสินค้าถูกส่งคืนอันเนื่องจากการระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน  หรือไม่มีผู้รับสินค้า ท่านจะต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่มสำหรับการ
  จัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง

   
 :: หมายเลขสมาชิก ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ถ้ามี)
หมายเลขบัตรสมาชิก :
วันหมดอายุ :  เดือน / พ.ศ. เช่น 04/51
   

 
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 
 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Ubook ]
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/FAX : 043-754174