ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม