ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามและสถานที่ตั้ง อาคารศูนย์หนังสือ

  • Address

อาคารศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

  • Phone

ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์/แฟกซ์ 043-754319 , 043-754679 ต่อ 101
แผนกหนังสือ โทรศัพท์/แฟกซ์ 043-754174 , 043-754679 ต่อ 10
แผนกคลังสินค้า โทรศัพท์ 043-970587 , 043-754333 ต่อ 671
แผนกสั่งซื้อ โทรศัพท์ 080-462-9194 , 043-970587 , 043-754333 ต่อ 671
แผนกขายส่ง โทรศัพท์ 089-7156262 , 043-970587 , 043-754333 ต่อ 6716