ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามและสถานที่ตั้ง อาคารศูนย์หนังสือ

  • Address

อาคารศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 น.-17.00 น. 

  • Phone

043-754319 และ 043-754174