การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครื่องแบบนิสิต

ตัวอย่างเครื่องแบบชุดนิสิต